Išgelbėtojas

Išgélbėtojas dkt. Jė́zų pripažį́stame Diẽvo siųstù Išgélbėtoju.

.

Look at other dictionaries:

  • išgelbėtojas — išgélbėtojas, išgélbėtoja dkt. Skę̃stančio vai̇̃ko išgélbėtojas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išgelbėtojas — išgelbėtojas, a smob. (1) kas išgelbsti: Dar kartą sakau tau dėkui, nepažįstamas išgelbėtojau! rš. Sveika, išgelbėtoja mūs! sveika! V.Kudir. Ižgelbėtojas mūsų duost mumus tą ... prisakymą DP529. Giriame ir garbiname tave ..., ižgelbėtoje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgelbėtoja — išgélbėtojas, išgélbėtoja dkt. Skę̃stančio vai̇̃ko išgélbėtojas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išganytojas — ( is), a smob. (1) 1. išgelbėtojas: Jis jautėsi esąs šalteikiškių išganytojas I.Simon. Atsiminė ant galo, kiek jis yra kalts savo išganytojai BsPII95. 2. sm. Mž10 bažn. išgelbėtojas, išvaduotojas (apie Kristų): Ižganytojas turi ateit mūsump DP2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištarti — ištar̃ti, ìštaria, ìštarė K, Rtr, BŽ78, Š, DŽ, KŽ, ištarti Dglš; H158, N, Sut, L 1. tr., intr. P kalbos padargais sudaryti garsus ar žodžius, balsu pasakyti: Ištariu SD415. Žodį klaidingai ištar̃ti NdŽ. Žodis ištartinas ir rašytinas JJ. „Prūdas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lietuviškas — lietùviškas, a adj. (1) K; SD134, R 1. kaip lietuvių, panašus į lietuvių; lietuviams įprastu būdu darytas, gamintas: Žiūrėk, ir čia (ne Lietuvoje) esama lietuviškų sūrių (visai panašių į Lietuvos, į lietuvių sūrius, tokių, kokių ypačiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mesijas — mesìjas sm. (2) DP190, NdŽ bažn. išgelbėtojas: Išgelbėtojo, arba vadinamojo mesijo, laukimas buvo nepaliaujamai palaikomas įvairių keliaujančių pranašų ir pamokslininkų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukirsti — 1 nukir̃sti, nùkerta, nukir̃to 1. tr. smūgiu ar aštriu įrankiu atskirti, atidalyti, nutraukti; plg. 1 kirsti 1: Sapnavo vienąkart – mačiusi tą pirštinę ant nukirstos rankos P.Cvir. Medį nukirsk J. Kopūstai nukirstì Rm. Galvą nukertu R119.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagelbėtojas — pagelbėtojas, a smob. kas pagelbsti: Ir ką gi dabar darysiu, pagelbėtojau mano? Tat. gelbėtojas; išgelbėtojas; pagelbėtojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilis — pilìs sf. (4) K, (2) KII160, Jrk32, pìlis sm. (2) Ds, BM84 1. MP56, Q106, B, H, CI80, R, KlG161, Žrm, Dkš gynybos vieta senovėje (ppr. ant kalno), aptverta, apmūryta, apvesta grioviu, su gynybos bokštu: Apsodinu pilį SD230. Kareivis pily… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.